Vår Integritetspolicy

Hur hanterar vi dina personuppgifter?
Vi är mycket noga med att hantera de personuppgifter  du gett oss genom åra kontaktformulär eller e-post till oss, enligt noggranna rutiner. Vår webbsida har SLL-certifikat och vi är noga med att aldrig hantera personuppgifter i öppna nätverk eller på annat sätt där obehöriga kan göra intrång.

De uppgifter vi samlat in: namn, adress, mejl, telefonnummer och eventuellt personnummer, använder vi enbart för att behandla din order, eller administrera den kurs du anmält dig till och för att kunna skicka ut erbjudanden om kurser, produkter i vår webbshop, eller annat som rör de verksamheter med behandling, utbildning och näringstillskott vi bedriver, som vi tror du kan vara intresserad av.

Om du eller din arbetsgivare är kund eller leverantör till oss så använder vi dina personuppgifter för att kunna utföra de tjänster och som ni beställer från oss eller vi beställer ifrån er.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte genom t ex nyhetsbrev, inbjudningar till seminarier, frukostmöten eller personlig kontakt för att informera dig om våra tjänster. De behandlingar som görs i detta syfte anser vi vara av intresse för dig som registrerad, eller i vart fall inte vara så pass integritetskränkande att berättigade intressen hos oss eller din arbetsgivare inte kan hävdas. Om du inte vill ta emot nyhetsbrev från oss så kan du när som helst avregistrera dig via en länk från nyhetsbrevet. I vissa fall kan vi i marknadsföringssyfte behandla personuppgifter såsom foto, film på dig eller kommentarer inklusive. ditt namn och titel. För dessa ändamål har vi begärt ett separat samtycke ifrån dig.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För dig som är som befintlig eller tidigare privatkund hos oss och konsumenter som kontaktat vår kundtjänst så kan vi komma att behandla följande personuppgifter:

 • Ditt namn
 • Din e-postadress
 • Ditt telefonnummer
 • Din adress
 • Ditt personnummer

För dig där din arbetsgivare är befintlig, tidigare eller potentiell kund eller leverantör hos oss, så kan vi komma att behandla följande personuppgifter:

 • Ditt namn
 • Din jobbrelaterade e-postadress
 • Ditt jobbrelaterade telefonnummer
 • Din jobbtitel

Om du har lämnat ditt samtycke så kan vi även behandla följande uppgifter:

 • Foto eller film på dig
 • Kommentarer eller kundröster som du lämnat på till exempel vår vår webbsida eller i sociala medier inklusive ditt fullständiga namn och titel.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Uppgifterna sparas så länge du eller din arbetsgivare är kund eller leverantör till oss. Om samarbetet avslutas eller kontakten med dig upphör så sparar vi dina uppgifter i 1 år. Om din arbetsgivare är kund eller leverantör till oss och vi får kännedom om att du inte längre är kontaktperson kommer vi omgående att ta bort dina uppgifter.

Vi kan ha rättslig skyldighet att spara vissa personuppgifter längre än ovan, t ex genom bokföringslagen och tullagen. Dessa uppgifter sparar vi då för dessa ändamål så länge tillämplig lag kräver det.

Dina rättigheter

Du har rätt att få reda på om vi behandlar, lagrar personuppgifter om dig. Du kan närsomhelst kräva att få se vilka uppgifter vi har, ändra uppgifterna eller ta bort dem. Vill du få ett utdrag på vilka uppgifter vi har sparat (vi har bara sådant du själv uppgett, som namn, telefon, adress, personnummer) kan vi tyvärr inte lämna ut dem bara genom en begäran per mejl, utan du måste visa upp legitimation för oss på företaget i centrala Stockholm. Detta för din egen säkerhets skull, så dina uppgifter inte kommer i orätta händer och fel person begär ut uppgifterna.

Vill du att vi ändrar felaktiga eller ofullständiga uppgifter, raderar uppgifter eller begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Så gör vi det direkt med undantag för om vi har rättslig skyldighet att behandla uppgifterna t ex genom bokföringslagen eller tullagen.

Har du tidigare samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter, t ex foton eller film där du medverkar, så har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

För att radera uppgifterna du en gång lämnat till oss, kontakta oss så gör vi det omgående.