När du behöver öka din potential, kondition- och muskelstyrka.